Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” este prima asociație din România de acest tip înființată la nivel regional.

Aceasta s-a înființat la data de 27 martie 2008, urmare a demersurilor începute încă din anul 2006 de către județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, în vederea atragerii fondurilor nerambursabile disponibile prin domeniul major de intervenție 3.3 – „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Chiar dacă contextul de la acea dată viza doar domeniul situațiilor de urgență, membrii fondatori au înțeles oportunitatea conturată în fața lor, aceea de a crea un instrument de dezvoltare regională care să vizeze mai multe domenii de interes comun pentru cele șase autorități publice județene.  

SCOPUL ASOCIAȚIEI
Pregătirea și promovarea de proiecte pentru dezvoltarea regională de interes comun a celor şase judeţe asociate şi obţinerea de finanţări interne şi externe necesare derulării acestora.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
 • Realizarea şi implementarea de proiecte, inclusiv întocmirea de studii, în domenii prioritare şi de interes comun la nivelul Regiunii 7 Centru, pentru:
  • îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilităţi publice, socială, etc.;
  • îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă;
  • prevenirea dezastrelor;
  • sprijinirea afacerilor;
  • dezvoltarea turismului;
  • sprijinirea cercetării, inovării tehnologice şi crearea societăţii informaţionale;
  • creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane şi a serviciilor sociale;
 • Culegerea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităţilor de finanţare a acestora din domeniile de interes comun, precum şi sistematizarea lor în concepţia dezvoltării regionale şi a susţinerii iniţiativei locale;
 • Facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea unor proiecte comune de investiţii;
 • Creşterea şanselor de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune de către Regiunea 7 Centru, precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale;
 • Achiziţia în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă.

MEMBRI FONDATORI

Membrii fondatori ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” sunt cele șase județe ale Regiunii Centru, reprezentate prin autoritățile lor deliberative respectiv consiliile județene.

Detalii despre fiecare județ membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” puteți afla accesând site-urile consiliilor județene, dând click pe stema județului.

Judeţul Alba

Judeţul Harghita

Judeţul Braşov

Judeţul Mureş

Judeţul Covasna

Judeţul Sibiu

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Adunarea generală a membrilor asociați:

 1. Județul Alba, reprezentat prin domnul Dumitrel Ion – președinte al Consiliului Județean Alba
 2. Județul Brașov, reprezentat prin domnul Veștea Adrian-Ioan – președinte al Consiliului Județean Brașov
 3. Județul Covasna, reprezentat prin domnul Tamás Sándor - președinte al Consiliului Județean Covasna
 4. Județul Harghita, reprezentat prin domnul Péli Levente - director general adjunct în cadrul Consiliului Județean Harghita
 5. Județul Mureș, reprezentat prin domnul Péter Ferenc - președinte al Consiliului Județean Mureș
 6. Județul Sibiu, reprezentat prin doamna Cîmpean Daniela - președinte al Consiliului Județean Sibiu

Consiliul de administrație:

Președinte: domnul Dancu Ovidiu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș
Vicepreședinte: domnul Cîmpeanu Alexandru - vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș
Secretar: domnișoara Buruș Adriana – consilier în cadrul Consiliului Județean Mureș


Membri:
 1. domnul Cucui Alin Florin – vicepreședinte al Consiliului Județean Alba
 2. doamna Moga Marilena Nicoleta – consilier în cadrul Consiliului Județean Alba
 3. domnul Pascu Mihai Lucian – director general în cadrul Consiliului Județean Brașov
 4. doamna Prahoveanu Daniela - consilier în cadrul Consiliului Județean Brașov
 5. domnul Veres János – director executiv în cadrul Consiliului Județean Covasna
 6. doamna Domokos Réka – director executiv adjunct în cadrul Consiliului Județean Covasna
 7. domnul Karácsony Csaba - consilier în cadrul Consiliului Județean Harghita
 8. domnul Antal Ernő – inspector de specialitate în cadrul Consiliului Județean Harghita
 9. doamna Popa Oana – director executiv în cadrul Consiliului Județean Sibiu
 10. doamna Țârlea Rodica – șef serviciu al Consiliului Județean Sibiu
 
Cenzor: doamna Bumbu Rodica Maria
Aparatul tehnic: domnișoara Buruș Adriana – manager, doamna Erdelyi Cristiana – asistent manager  
Contabil șef: doamna Tavaszi Emese-Ibolya